PZU

Kontakt

Biuro Fundacji PZU

Al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
fax: + 48 22 582 49 20
e-mail: fundacja@pzu.pl
 

Izabela Rakuć – Kochaniak - Dyrektor Biura Fundacji PZU

e-mail: irakuc@pzu.pl
 

Agnieszka Kazimierska – Koordynator ds. wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU

tel: 22 582 23 06
e-mail: akazimierska@pzu.pl
 

Jolanta Kuźma – pracownik biura

tel: 22 582 25 38
e-mail: jokuzma@pzu.pl