PZU PZU

TFI PZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) należy do największych Towarzystw w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. Na koniec sierpnia br. wynosiły one blisko 25 mld zł. TFI PZU jest zarazem jednym z filarów inwestycyjnego pionu Grupy PZU o nazwie PZU Inwestycje. 

Celem Towarzystwa jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Mamy w tym obszarze bogate doświadczenie. Robimy to od 1999 roku! W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych i dostosowane do różnych profili inwestora.

 

W ofercie TFI PZU znajdują się następujące fundusze inwestycyjne:

Z myślą o osobach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem, TFI PZU oferuje programy inwestycyjne:

 Portfel PZU Święty Spokój

Osoby chcące samodzielnie odkładać środki na emeryturę mogą wybrać IKE TFI PZU:

Pracodawcy, chcący dodatkowo wynagradzać pracowników, mogą powierzyć prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) TFI PZU, liderowi na tym rynku wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych:

W swojej ofercie posiadamy także Pracowniczy Plan Oszczednościowy (PPO) TFI PZU:

 

Aktualności

23.07.2014

TFI PZU znowu na podium. Według danych zgromadzonych przez specjalistyczny serwis Analizy Online, liczba klientów naszego TFI w II kwartale 2014 roku wzrosła aż o +9,2 proc.

SŁOWA KLUCZOWE: komunikat tfi, towarzystwo funduszy, fundusze, fundusz, fundusz inwestycyjny, subfundusz, fundusz parasolowy

04.07.2014

Komunikat TFI PZU SA w sprawie korekty wyceny Jednostki Uczestnictwa subfunduszu PZU Zrównoważony wydzielonego w ramach PZU FIO Parasolowego.

SŁOWA KLUCZOWE: komunikat tfi, zrównoważony, towarzystwo funduszy, fundusze, fundusz, fundusz inwestycyjny, subfundusz, fundusz parasolowy