Sieć Naprawcza PZU

Zachęcamy Państwa do naprawy pojazdu w jednym z warsztatów współpracujących z PZU w ramach Sieci Naprawczej.

Sieć Naprawcza PZU to program pomocowy, adresowany zarówno do Klientów PZU, jak i kierowców poszkodowanych przez właścicieli ubezpieczenia OC wydanego przez PZU.
Do Sieci należą zarówno autoryzowane, jak i niezależne warsztaty samochodowe.
W zakładach Sieci Naprawczej Klient ma możliwość udzielenia zakładowi upoważnienia do uzgodnienia z firmą ubezpieczeniową zakresu i kosztów naprawy. Na podstawie upoważnienia ubezpieczyciel może przekazać należność za naprawę samochodu bezpośrednio wykonawcy usługi. Dzięki temu Klienci nie muszą angażować własnych pieniędzy.
Niektóre warsztaty mają możliwość samodzielnego przeprowadzania oględzin i przyjmowania od Klienta wymaganej w procesie likwidacji szkody dokumentacji.

Liczba miejsc w Sieci Naprawczej PZU jest limitowana. Przystąpienie do Sieci jest możliwe wyłącznie w/g oficjalnie obowiązującej procedury przewidującej uzupełnienie jej składu jedynie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, tj. rozwiązania umowy z innymi Zakładami lub zwiększenie potrzeb spowodowane wzrostem liczby szkód. 

Informacje o Sieci

Sieć Naprawcza PZU to ponad 900 warsztatów w całej Polsce - zarówno autoryzowanych, jak i niezależnych, współpracujących z PZU. W tej grupie znajdują się wyłącznie warsztaty spełniające najwyższe standardy techniczne i jakościowe. Wybór jednego z nich to gwarancja, że samochód zostanie naprawiony szybko i profesjonalnie. Przynależność zakładu do Sieci Naprawczej PZU potwierdza certyfikat wydany przez Dyrektora Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU (RCLS). Z usług Sieci Naprawczej PZU mogą skorzystać wszyscy – zarówno Klienci PZU, jak i kierowcy poszkodowani przez osoby ubezpieczone w zakresie OC w PZU.
 

  • wygoda i łatwy dostęp - duża liczba zakładów współpracujących z PZU pozwala poszkodowanym na optymalny wybór warsztatu, zarówno ze względu na jego lokalizację, jak i markę oraz wiek pojazdu; ponadto wybrane zakłady przyjmują dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody oraz wykonują kosztorys naprawy, co eliminuje konieczność wizyty w jednostce PZU,
  • nieangażowanie środków własnych - Klient ma możliwość udzielenia zakładowi pełnomocnictwa do uzgodnienia z PZU SA zakresu i kosztów naprawy; na jego podstawie PZU SA może przekazać należność za naprawę samochodu bezpośrednio wykonawcy usługi, dzięki czemu Klienci nie muszą angażować własnych pieniędzy. Pracownicy zakładów Sieci Naprawczej PZU udzielają informacji o zasadach likwidacji szkód w PZU,
  • wysoka jakość - procedura wyboru i weryfikacji warsztatów gwarantuje poszkodowanym usługę na najwyższym poziomie, do napraw stosowane są wysokiej jakości części zamienne, dostarczane przez współpracujących z warsztatami dostawców, a wszystkie naprawy wykonywane w Sieci Naprawczej PZU są objęte minimum roczną gwarancją wykonawcy. Według badań ankietowych zrealizowanych przez PZU ponad 94% Klientów jest zadowolonych z usług oferowanych wybranych przez siebie warsztatach,
  • szybkość naprawy - warsztaty należące do Sieci Naprawczej PZU traktują zlecenia naszych klientów priorytetowo, pojazd jest naprawiany w najkrótszym możliwym terminie, z zachowaniem wszystkich norm i wymogów bezpieczeństwa,
  • współpraca z renomowanymi dostawcami części zamiennych - skraca to czas oczekiwania na dostawę.

Kluczowy wybór - Sieć Naprawcza PZU to klucz do fachowej naprawy samochodów.

Aktualną listę i dodatkowe informacje o zakładach Sieci Naprawczej PZU można znaleźć tutaj.