NNW dzieci, młodzieży i personelu

Dla kogo?

Adresatami oferty są wychowankowie przedszkoli, uczniowie i studenci uczący się stacjonarnie, wieczorowo i zaocznie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych i specjalnych, a także dzieci i młodzież przebywająca w innych zakładach, oraz ich personel.

Korzyści

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy, pod względem zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych, do potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego.
Wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło. Ponadto wsparcie w trudnych chwilach daje szeroki wachlarz usług assistance, czyli pomoc medyczną, pomoc rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, pomoc psychologa, usługi informacyjne dla nauczycieli.
Oferta obejmuje dodatkowo pokrycie kosztów lekcji prywatnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie mogli uczęszczać do szkoły przez okres dłuższy niż 10 dni.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

 • nieszczęśliwych wypadków,
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.


Umowę ubezpieczenia można zawrzeć według jednego z dwóch wariantów, obejmujących następujące świadczenia podstawowe:

Wariant I zapewnia:

 • świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie w przypadku hospitalizacji w wyniku nagłego zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenia prądem lub w przypadku wystąpienia urazów ciała wymagających interwencji medycznych połączonych z dalszym leczeniem – jeśli zdarzenia te nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do wysokości 25% sumy ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości 25% sumy ubezpieczenia,
 • świadczenia typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wariant II obejmuje:

 • świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym, lub poważnym uszkodzeniem ciała,
 • świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów,
 • świadczenie w przypadku hospitalizacji w wyniku nagłego zatrucia gazami, substancjami chemicznymi, porażenia prądem lub w przypadku wystąpienia urazów ciała wymagających interwencji medycznych połączonych z dalszym leczeniem – jeśli zdarzenia te nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie z tytułu oparzeń lub odmrożeń,
 • świadczenie z tytułu wstrząśnień mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu,
 • świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych do wysokości 25% sumy ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości 25% sumy ubezpieczenia,
 • świadczenia typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty