Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych będących posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstw rolnych.

Korzyści

Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach.

Przy stosunkowo niskich składkach odszkodowanie za zniszczony budynek wypłacane jest na poziomie realnym, a więc w wysokości adekwatnej do rzeczywiście poniesionych strat, w granicach sumy ubezpieczenia budynku.

PZU gwarantuje uproszczony - „blankietowy” sposób przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne lata.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:

 • ognia,
 • huraganu,
 • opadów śniegu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • uderzenia piorunu,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane produkty