PZU LAB na I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego w Gdyni

12.02.2018

W dobie globalizacji bezpieczeństwo w gospodarce morskiej stało się niezwykle ważnym i odrębnym przedmiotem zainteresowania przemysłu. Porty i ich najbliższe otoczenie są wrażliwym punktem w łańcuchu transportowym i produkcyjnym. Dlatego szczególną uwagę zyskują systemy zarządzania bezpieczeństwem przemysłowej infrastruktury krytycznej oraz rozwiązania pozwalające na wczesną detekcję, analizę oraz przeciwdziałanie ryzykom w sektorze morskim.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym PZU SA, PZU LAB SA, TUW PZUW oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 24 stycznia 2018 r. zorganizowali I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Spotkanie odbyło się w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Zarząd PZU LAB SA zdaje sobie sprawę, że ubezpieczenia morskie są jednymi z bardziej złożonych, jeśli chodzi o konstrukcję warunków i ryzyko. – Organizując to forum liczymy na to, że będziemy mogli zdobyć wiedzę, która pozwoli na sprawniejsze zarządzanie ryzykiem i wspieranie naszych klientów w poprawie bezpieczeństwa. – powiedział Tomasz Huś, prezes zarządu PZU LAB.

– Forum Bezpieczeństwa w sektorze przemysłu morskiego, przemysłu okrętowego, to inicjatywa, którą podjęliśmy wspólnie z naszymi partnerami z grupy PZU. Postanowiliśmy zapytać najbardziej zorientowanych tematem, czyli właścicieli firm, stoczni, które działają w Trójmieście, z jakimi problemami zmagają się na co dzień tak aby spróbować przygotować dla nich ofertę – dodaje Paweł Lulewicz, wiceprezes zarządu PSSE.

W konferencji uczestniczyło ponad 140 osób ze świata biznesu, nauki, administracji i ubezpieczeń. Wśród gości można było spotkać m.in. ekspertów zatrudnionych w portach w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie oraz naukowców Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. Nie zabrakło również przedstawicieli organizatorów forum. W trakcie konferencji eksperci oraz naukowcy prezentowali systemy zarządzania ryzykiem w stoczniach, portach i szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi ograniczających ryzyko, zagrożeniom informatycznym oraz nowoczesnym ubezpieczeniom.

W konferencji uczestniczyło ponad 140 osób ze świata biznesu, nauki, administracji i ubezpieczeń. Wśród gości można było spotkać m.in. ekspertów zatrudnionych w portach w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie oraz naukowców Politechniki Gdańskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. Nie zabrakło również przedstawicieli organizatorów forum. W trakcie konferencji eksperci oraz naukowcy prezentowali systemy zarządzania ryzykiem w stoczniach, portach i szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi ograniczających ryzyko, zagrożeniom informatycznym oraz nowoczesnym ubezpieczeniom.

– Lepiej przyczynić się do rozwoju świadomości ryzyka, badać je, uświadamiać, jakie elementy wpływają na bezpieczeństwo w danym zakładzie przemysłowym, porcie, u armatora i później na tej podstawie wyciągać wnioski, zarówno od strony ubezpieczeniowej, jak i samego klienta. – mówi Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego to dobra okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń. Zaproszeni naukowcy i eksperci przeprowadzili szereg wykładów dotyczących teorii i rozwiązań praktycznych w bezpieczeństwie morskim. Wśród poruszanych tematów znalazło się m.in. łagodzenie skutków wypadków morskich, kryteria określania ryzyka dla obiektów morskich, sposoby budowania ochrony portów oraz rola ubezpieczycieli w przemyśle morskim.

Oprócz wkładu merytorycznego zagwarantowanego przez prelegentów zaproszonych na Forum, można było też porozmawiać z przedstawicielami start up’ów, którzy zaprezentowali swoje innowacyjne rozwiązania. Forum zakończyła debata ekspercka na temat kierunków rozwoju bezpieczeństwa przemysłu morskiego. Jej uczestnikami byli m.in. przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiej Stoczni Remontowa, Naftoportu oraz TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i PZU SA.

– Bezpieczeństwo to nie tylko zapobieganie, ale to także utrzymanie pewnego rodzaju gotowości na wypadek różnych sytuacji. To doskonalenie zachowań ludzi, przygotowanie ich do różnego rodzaju zagrożeń – przypomniał Jarosław Chodnicki, kierownik Zakładowej Służby Ratowniczej w Gdańskiej Stoczni Remontowa.

Paweł Lulewicz, wiceprezes zarządu PSSE powiedział, że frekwencja forum udowadnia, że takie spotkania są branży morskiej potrzebne. Zapowiedział też, że organizowane będą kolejne edycje Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego.

Powitanie uczestników Forum przez Dariusza Gołębiewskiego – wiceprezesa PZU LAB SA (fot. Archiwum PZU LAB).


 Wystąpienie Rafała Kilińskiego – prezesa TUW PZUW (fot. Archiwum PZU LAB).

 

Prezentacja Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (fot. Archiwum PZU LAB).

Debata ekspercka na temat kierunków rozwoju przemysłu morskiego i stoczniowego (fot. Archiwum PZU LAB).