PZU LAB organizatorem I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

25.01.2018

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Gdyni odbyło się I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. PZU LAB wraz TUW PZUW oraz Pomorską Specjalną Strefa Ekonomiczna było organizatorem Forum. Organizatorów reprezentowali m. in. Wiceprezes Zarządu PZU LAB - Dariusz Gołębiewski, Prezes Zarządu TUW PZUW - Rafał Kiliński oraz Wiceprezes Zarządu PSSE - Paweł Lulewicz. Wśród gości forum znaleźli się przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiej Stoczni Remontowa. Forum miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń między ubezpieczycielami i właścicielami spółek morskich. W trakcie Forum poruszano tematy związane z budowaniem świadomości ryzyka w zakładach produkcyjnych, portach i u armatorów. Wkrótce zaprosimy Państwa na szerszą relację z Forum.