inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz spośród pierwszej w Polsce kompleksowej oferty funduszy indeksowych.
Kup online
Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
inPZU SFIO

Inwestycje głównie w tytuły uczestnictwa. Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Maks. 100% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity UCITS ETF wydzielonego w ramach Goldman Sachs ETF ICAV

Dla osób, które:

 • są zainteresowane inwestowaniem oszczędności na rynku akcyjnym
 • mają długi horyzont inwestycyjny
 • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne
 • akceptują znaczne wahania wartości inwestycji

Głównym założeniem funduszu jest wzrost wartości aktywów. Fundusz działa na zasadzie „funduszu indeksowego”, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 90% Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index + 10% WIBID 1M.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu inPZU SFIO.

Wartość jednostki:104,46PLN26.11.2021
Zmiana:4,46%21.01.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień2,56%
1 miesiąc5,73%
6 miesięcy9,38%
1 rok1,10%
Od początku4,46%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,5%
Minimalny okres inwestowania5 lat
Benchmark100% Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity Index
Kategoria jednostkiA, L, O, R
Początek działania funduszu21.01.2020 r.
Od pierwszej wyceny4,46%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych
 • Wypłacaj, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
 • Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100zł
 • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych i poznaj mozliwości inwestycyjne
 2. Samodzielnie czy z pomocnikiem
  Zdecyduj, czy chcesz samodzielnie wybrać produkty, czy wolisz skorzystać 
  z pomocnika i wybrać gotowy portfel
 3. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 4. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 5. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

 

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij