inPZU Obligacje Polskie

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz spośród pierwszej w Polsce kompleksowej oferty funduszy indeksowych.
Kup online
Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
inPZU SFIO

Inwestycje głównie w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 2 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

relatywnie niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Min. 70% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle)
 • instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki, lokaty na rynku międzybankowym)

Dla osób, które:

 • poszukują alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych
 • mają krótki horyzont inwestycyjny
 • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne i niewielkie wahania wartości inwestycji

Głównym założeniem funduszu jest wzrost wartości aktywów. Fundusz działa na zasadzie „funduszu indeksowego”, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu inPZU SFIO.

Wartość jednostki:102,52PLN26.11.2021
Zmiana:2,52%16.04.2018

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień1,08%
1 miesiąc2,63%
6 miesięcy6,44%
1 rok8,36%
Od początku2,52%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,5%
Minimalny okres inwestowania2 lata
Benchmarkindeks Treasury BondSpot Poland
Kategoria jednostkiA, L, O, R
Początek działania funduszu16.04.2018 r.
Od pierwszej wyceny2,52%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych
 • Wypłacaj, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
 • Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100zł
 • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych i poznaj mozliwości inwestycyjne
 2. Samodzielnie czy z pomocnikiem
  Zdecyduj, czy chcesz samodzielnie wybrać produkty, czy wolisz skorzystać 
  z pomocnika i wybrać gotowy portfel
 3. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 4. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 5. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

 

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij