inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Wejdź na inPZU.pl i wybierz fundusz spośród pierwszej w Polsce kompleksowej oferty funduszy indeksowych.
Kup online
Typ funduszu:SFIO
Rating Analizy Online
inPZU SFIO

Inwestycje głównie w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 4 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Min. 70% wartości aktywów netto subfunduszu – inwestujemy w:

 • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle)
 • instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki, lokaty na rynku międzybankowym)

Dla osób, które:

 • są zainteresowane inwestowaniem oszczędności na rynku obligacji
 • są gotowe podjąć większe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku funduszy pieniężnych
 • akceptują umiarkowane wahania wartości inwestycji
 • chcą inwestować przez co najmniej 48 miesięcy

Głównym założeniem funduszu jest wzrost wartości aktywów. Fundusz działa na zasadzie „funduszu indeksowego”, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu inPZU SFIO.

Wartość jednostki:110,79PLN29.11.2021
Zmiana:10,79%10.05.2018

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,01%
1 miesiąc2,13%
6 miesięcy2,43%
1 rok3,80%
Od początku10,79%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,5%
Minimalny okres inwestowania4 lata
Benchmarkindeks JPMorgan EMBI Global Diversified
Kategoria jednostkiA, O, R
Początek działania funduszu10.05.2018 r.
Od pierwszej wyceny10,79%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Opłata za zarządzanie to tylko 0,5%, nie pobieramy opłat manipulacyjnych
 • Wypłacaj, kiedy chcesz - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można wypłacić w każdym momencie
 • Nie musisz mieć dużego kapitału – inwestuj już od 100zł
 • Korzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów zarządzających funduszami

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Przejdź do serwisu inPZU.pl
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych i poznaj mozliwości inwestycyjne
 2. Samodzielnie czy z pomocnikiem
  Zdecyduj, czy chcesz samodzielnie wybrać produkty, czy wolisz skorzystać 
  z pomocnika i wybrać gotowy portfel
 3. Produkt
  Wybierz produkt i podaj kwotę, jaką chcesz zainwestować
 4. Zlecenie
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu
 5. Opłata zlecenia
  Wpłać pieniądze i zostań inwestorem

 

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij