PZU Akcji KRAKOWIAK

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w polskie akcje. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • akcje renomowanych spółek – min. 50% wartości aktywów,
 • inne aktywa.

Dla osób, które:

 • zamierzają inwestować w akcje polskich spółek
 • chcą powierzyć zarządzanie pieniędzmi specjalistom
 • akceptują znaczne wahania kursów giełdowych
 • decydują się na długoterminową inwestycję

Szukamy papierów wartościowych o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, a jednocześnie ograniczamy ryzyko inwestycyjne.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje.

Wartość jednostki:86,16PLN21.10.2021
Zmiana:72,32%25.10.1999

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,50%
1 miesiąc4,34%
6 miesięcy13,28%
1 rok30,29%
Od początku72,32%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,5%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W
Początek działania funduszu25.10.1999 r.
Od pierwszej wyceny72,32%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Inwestycje w akcje renomowanych spółek
 • Analiza fundamentalna rynku przed ulokowaniem pieniędzy
 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Akcji KRAKOWIAK

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij