PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w akcje małych i średnich spółek. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

podwyższone

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20 – min. 70% wartości aktywów netto
 • pozostałe aktywa – maks. 30% wartości aktywów netto – czyli np.:
  • akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych
  • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle), instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki, bony skarbowe, lokaty na rynku międzybankowym ) oraz depozyty bankowe

Dla osób, które:

 • oczekują wysokich zysków z inwestycji w dłuższym terminie- min. 5 lat
 • akceptują wysokie ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa
 • chcą zróżnicować swoje oszczędności

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie PZU FIO Parasolowy.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność.

Wartość jednostki:54,32PLN17.01.2022
Zmiana:8,57%29.09.2006

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,28%
1 miesiąc6,36%
6 miesięcy1,61%
1 rok21,30%
Od początku8,57%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,5%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 70% z indeksu mWIG40, w 20% z indeksu sWIG80 oraz w 10% ze stawki WIBID 3M
Kategoria jednostkiA, A1, B, I, L
Początek działania funduszu29.09.2006 r.
Od pierwszej wyceny8,57%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Zróżnicowanie branżowe i geograficzne inwestycji
 • Inwestycje w akcje przedsiębiorstw notowanych przede wszystkim na GPW w Warszawie
 • Analiza fundamentalna rynku przed ulokowaniem pieniędzy
 • Możliwy wysoki zysk – mimo wysokiego ryzyka inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij