TFI PZU informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 r. zmieniła się nazwa Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych na  PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy).

 

PZU Akcji Polskich

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w udziałowe instrumenty finansowe (akcje) spółek mających siedzibę w Polsce lub dopuszczonych do obrotu na GPW. Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

min. 66% wartości aktywów netto - akcje spółek mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub są dopuszczone do obrotu w Polsce

maks. 34% wartości aktywów netto - dłużne papiery wartościowe

Dla osób, które: 

 • chcą czerpać zyski z inwestycji na rynkach finansowych
 • cenią łatwy dostęp do swoich pieniędzy
 • akceptują wysokie ryzyko
 • zamierzają inwestować w fundusze również w euro

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w polskie udziałowe instrumenty finansowe.

Wartość jednostki:68,90PLN17.01.2022
Zmiana:37,80%18.06.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,25%
1 miesiąc6,52%
6 miesięcy4,06%
1 rok20,20%
Od początku37,80%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,5%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 3M
Kategoria jednostkiA, A1, EUR, L
Początek działania funduszu24.04.2020 r.
Od pierwszej wyceny37,80%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość inwestowania na rynkach wschodzących
 • Przenoszenie środków między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij