PZU Akcji Rynków Wschodzących

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Globalnych Inwestycji

Inwestycje na rynkach krajów rozwijających się. Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym – zalecane min. na 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (głównie funduszy ETF- Exchange Traded Fund – są to fundusze inwestycyjne naśladujące zachowanie wybranego indeksu giełdowego lub rynku), lokujących przede wszystkim w akcje i indeksy akcji rynków wschodzących – min. 70% wartości aktywów netto
 • papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty – maks. 30% wartości aktywów netto

Dla osób, które:

 • chcą czerpać zyski z inwestycji na rynkach zagranicznych,
 • akceptują wysokie ryzyko
 • cenią stały dostęp do swoich pieniędzy
 • zamierzają inwestować również w Euro

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Globalnych Inwestycji.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje.

Wartość jednostki:121,63PLN12.09.2019
Zmiana:21,40%20.11.2006

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,50%
1 miesiąc7,56%
6 miesięcy0,74%
1 rok9,67%
Od początku21,40%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata1000 PLN
Koszty zarządzania3%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z indeksu MSCI Emerging Markets i w 10% ze stawki WIBID 3M
Kategoria jednostkiA, EUR, L
Początek działania funduszu20.11.2006 r.
Od pierwszej wyceny21,40%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość inwestowania na rynkach wschodzących
 • Przenoszenie środków między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  - Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  - Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  - Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Globalnych Inwestycji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij