PZU Akcji Rynków Wschodzących

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje na rynkach krajów rozwijających się. Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym – zalecane min. na 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (głównie funduszy ETF- Exchange Traded Fund – są to fundusze inwestycyjne naśladujące zachowanie wybranego indeksu giełdowego lub rynku), lokujących przede wszystkim w akcje i indeksy akcji rynków wschodzących – min. 70% wartości aktywów netto
 • papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty – maks. 30% wartości aktywów netto

Dla osób, które:

 • chcą czerpać zyski z inwestycji na rynkach zagranicznych,
 • akceptują wysokie ryzyko
 • cenią stały dostęp do swoich pieniędzy
 • zamierzają inwestować również w Euro

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje.

Wartość jednostki:51,43PLN25.09.2020
Zmiana:2,86%18.06.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,25%
1 miesiąc5,94%
Od początku2,86%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania3%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z indeksu MSCI Emerging Markets i w 10% ze stawki WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, EUR, L
Początek działania funduszu24.04.2020 r.
Od pierwszej wyceny2,86%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość inwestowania na rynkach wschodzących
 • Przenoszenie środków między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  - Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  - Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  - Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij