PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Typ funduszu: SFIO
Rating Analizy Online
PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Inwestycje w papiery wartościowe spółek dywidendowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

podwyższone

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

min. 50% wartości aktywów netto - akcje spółek przede wszystkim tych, które regularnie wypłacają dywidendę

maks. 50% wartości aktywów netto - dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty i jednostki uczestnictwa

Dla osób, które: 

 • chcą czerpać zyski z inwestycji na rynkach finansowych
 • cenią łatwy dostęp do swoich pieniędzy
 • akceptują podwyższone ryzyko
 • zamierzają inwestować w fundusze również w euro

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU SFIO Globalnych Inwestycji.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje.

Wartość jednostki:103,26PLN17.09.2018
Zmiana:3,06%20.11.2006

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,66%
1 miesiąc3,94%
6 miesięcy13,07%
1 rok21,44%
Od początku3,06%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata1000 PLN
Koszty zarządzania3%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 3M
Kategoria jednostkiA, EUR, L
Początek działania funduszu20.11.2006 r.
Od pierwszej wyceny3,06%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość inwestowania na rynkach wschodzących
 • Przenoszenie środków między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij