PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w papiery wartościowe spółek dywidendowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

min. 50% wartości aktywów netto - akcje spółek przede wszystkim tych, które regularnie wypłacają dywidendę

maks. 50% wartości aktywów netto - dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty i jednostki uczestnictwa

Dla osób, które: 

 • chcą czerpać zyski z inwestycji na rynkach finansowych
 • cenią łatwy dostęp do swoich pieniędzy
 • akceptują podwyższone ryzyko
 • zamierzają inwestować w fundusze również w euro

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje.

Wartość jednostki:48,44PLN25.09.2020
Zmiana:3,12%18.06.2020

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,52%
1 miesiąc7,22%
Od początku3,12%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania3%
Minimalny okres inwestowania5 lat
BenchmarkPortfel składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 3M
Kategoria jednostkiA, A1, EUR, L
Początek działania funduszu24.04.2020 r.
Od pierwszej wyceny3,12%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość inwestowania na rynkach wschodzących
 • Przenoszenie środków między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij