PZU Aktywny Akcji Globalnych

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje na największych giełdach światowych- amerykańskich i europejskich. Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min 3 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • akcje, kwity depozytowe i prawa do akcji (udziałowe papiery wartościowe) płynnych spółek światowych – maks. 100% wartości aktywów netto
 • Dłużne papiery wartościowe – maks. 100% wartości aktywów netto
 • Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – maks. 50% wartości aktywów netto

Dla osób, które:

 • poszukują inwestycji w najbardziej płynne spółki światowe
 • dążą do zróżnicowania swoich inwestycji
 • oczekują ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w długim terminie
 • potrafią zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje.

Pozostałe informacje

Wartość jednostki:50,16PLN21.01.2022
Zmiana:0,14%28.11.2005

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,61%
1 miesiąc1,08%
6 miesięcy3,91%
1 rok1,07%
Od początku0,14%
Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,5%
Minimalny okres inwestowania3 lata
BenchmarkStopa referencyjna równa 8% w skali roku
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W
Początek działania funduszu28.11.2005 r.
Od pierwszej wyceny0,14%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • aktywne zarządzanie alokacją od 0% do 100%
 • możliwość ograniczania ryzyka rynkowego
 • inwestycje głównie w segmencie dużych i płynnych spółek
 • optymalna koncentracja na jednej spółce: w przedziale 1-5% aktywów
 • zakładana liczba spółek przy 100% alokacji w akcje: 40-50

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Aktywny Akcji Globalnych

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij