PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Globalnych Inwestycji

Inwestycje głównie w instrumenty dłużne rynków wschodzących. Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 3 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

relatywnie niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

co najmniej 65% wartości aktywów netto to: dłużne papiery wartościowe i (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle), które emitują rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw rynków wschodzących, oraz wierzytelności (np. weksle) wobec tych podmiotów

maks. 35% wartości aktywów netto to: inne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności, depozyty bankowe, waluty

Dla osób, które:

 • wybierają bezpieczne inwestycje,
 • cenią łatwy dostęp do swoich pieniędzy,
 • chcą inwestować również w euro.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Globalnych Inwestycji.

Wartość jednostki:124,61PLN17.12.2018
Zmiana:24,37%20.11.2006

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,18%
1 miesiąc0,96%
6 miesięcy0,39%
1 rok4,57%
Od początku24,37%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata1000 PLN
Koszty zarządzania1,5%
Minimalny okres inwestowania3 lata
BenchmarkŚrednia arytmetyczna stawka WIBID 6M
Kategoria jednostkiA, E, EUR, L
Początek działania funduszu20.11.2006 r.
Od pierwszej wyceny24,37%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość inwestowania na rynkach wschodzących
 • Łatwy sposób budowania portfela inwestycyjnego
 • Przenoszenie pieniędzy między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych
 • Możliwość inwestowania w walucie Euro

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij