PZU FIO Ochrony Majątku

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Ochrony Majątku

Inwestycje głównie w papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa i inne kraje Unii Europejskiej i OECD. Fundusz o bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 3 miesiące

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

bardzo niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i przez inne kraje Unii Europejskiej i OECD – min. 65%

Instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa - maks. 35%

Dla osób, które:

 • są zainteresowane ochroną realnej wartości zainwestowanych pieniędzy
 • szukają alternatywy dla lokat bankowych
 • i firm, które chcą bezpiecznie zainwestować swoje wolne środki

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Ochrony Majatku.

Fundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Wartość jednostki:60,25PLN25.11.2021
Zmiana:20,43%21.09.2006

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,05%
1 miesiąc0,95%
6 miesięcy2,33%
1 rok2,71%
Od początku20,43%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,2%
Minimalny okres inwestowania3 miesiące
BenchmarkStawka WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, B
Początek działania funduszu21.09.2006 r.
Od pierwszej wyceny20,43%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Niskie ryzyko inwestycyjne
 • Krótki rekomendowany minimalny czas lokowania pieniędzy

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu PZU FIO Ochrony Majątku

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Ochrony Majątku

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij