PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w instrumenty dłużne i inne papiery wartościowe. Fundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 3 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

relatywnie niskie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów, którzy:

 • chcą inwestować pieniądze w korporacyjne instrumenty dłużne, 
 • akceptują ryzyko kredytowe wyższe niż przy obligacjach skarbowych,
 • unikają podwyższonego ryzyka, z jakim wiąże się inwestowanie w akcje.

W co lokuje ten fundusz?

 • min. 75%, maks. 100% wartości aktywów netto – inwestujemy w instrumenty dłużne (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle.
 • W tym min. 50% wartości aktywów netto w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce i za granicą.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie PZU FIO Parasolowy.

Wartość jednostki:54,21PLN21.01.2022
Zmiana:8,42%22.04.2016

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,06%
1 miesiąc0,28%
6 miesięcy1,17%
1 rok0,93%
Od początku8,42%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania1%
Minimalny okres inwestowania3 lata
BenchmarkStawka WIBID 1M powiększona o 50 punktów bazowych
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, I, IKE, J, L, P, S, U, W
Początek działania funduszu22.04.2016 r.
Od pierwszej wyceny8,42%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Szybka wypłata pieniędzy z funduszu
 • Profesjonalne zarządzanie funduszem
 • Strategia inwestowania dostosowana do sytuacji rynkowej

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij