TFI PZU informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się nazwa Subfunduszu PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy).

 

Program Inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe

Cztery portfele inwestycyjne złożone z wielu funduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Zalecane na minimalny okres od roku do 5 lat

Zalety Programu Inwestycyjnego PZU Portfele Kapitałowe

Z Programem Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe możesz:

 • zainwestować całą wpłatę
 • decydować, ile pieniędzy i kiedy przeznaczysz na kolejne wpłaty
 • zainwestować jednocześnie w kilka portfeli
 • zmienić portfel na inny bez dodatkowych kosztów,
 • korzystać z automatycznego utrzymania modelowego podziału Twoich pieniędzy pomiędzy subfunduszami wybranego portfela (tzw. sztywna alokacja).

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w Regulaminie uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe.

Dla kogo

Dla osób i firm, które:

 • chcą wpłacać dowolną kwotę w wybranym przez siebie terminie
 • wolą skorzystać z gotowych rozwiązań zamiast tworzyć własne portfele kapitałowe
 • cenią swobodny dostęp do swoich pieniędzy

Minimalne kwoty wpłat

Minimalne kwoty wpłat wynoszą:

 • pierwsza wpłata – 5.000 zł (promocja do odwołania)
 • każda kolejna wpłata – minimum 1.000 zł

Jak przystąpić do programu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z Regulaminem Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe
 2. Kontakt z dystrybutorem
  Skontaktuj się z TFI PZU SA pod nr telefonu 22 582 28 99
 3. Zlecenie
  TFI PZU SA przyjmie od Ciebie deklarację przystąpienia do programu i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wybranego portfela inwestycyjnego wskazanego w deklaracji

Portfele inwestycyjne

 
 
 
 
 

PZU Portfel Spokojny

 • 60% - PZU Obligacji Krótkoterminowych
 • 20% - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 • 20% - PZU SEJF+
 
 
 
 
 
 

PZU Portfel Umiarkowany

 • 30% - PZU Obligacji Krótkoterminowych
 • 30% - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 • 25% - PZU SEJF+
 • 10% - PZU Akcji KRAKOWIAK
 • 5% - PZU Medyczny
 
 
 
 
 
 

PZU Portfel Pół na Pół

 • 25% - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
 • 20% - PZU SEJF+
 • 20% - PZU Medyczny
 • 20% - PZU Akcji KRAKOWIAK
 • 15% - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
 
 
 
 
 

PZU Portfel Dynamiczny

 • 30% - PZU Medyczny
 • 25% - PZU Akcji KRAKOWIAK
 • 25% - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
 • 20% - PZU Aktywny Akcji Globalnych

Charakterystyka funduszy

W ramach Programu inwestycyjnego PZU Portfele Kapitałowe pieniądze inwestowane są w następujące fundusze:

Pytania i odpowiedzi

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij