PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w papiery dłużne i akcje. Fundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 3 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

średnie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • Dłużne papiery wartościowe – maks. 100% wartości aktywów netto.
 • Akcje oraz prawa do akcji spółek – maks. 40% wartości aktywów netto.

Dla osób, które:

 • tolerują średnie ryzyko inwestycyjne,
 • godzą się na zalecany okres oszczędzania,
 • oczekują zysków wyższych od tych osiąganych z lokat bankowych lub papierów dłużnych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje część aktywów w akcje.

Wartość jednostki:130,47PLN20.10.2021
Zmiana:160,94%25.10.1999

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,08%
1 miesiąc0,34%
6 miesięcy1,70%
1 rok7,32%
Od początku160,94%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,4%
Minimalny okres inwestowania3 lata
BenchmarkPortfel składający się w 30% z indeksu WIG i w 70% z indeksu Treasury BondSpot Poland
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W
Początek działania funduszu25.10.1999 r.
Od pierwszej wyceny160,94%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Inwestycja o średnim ryzyku inwestycyjnym
 • Analiza fundamentalna rynku przed ulokowaniem pieniędzy
 • Różnorodne inwestowanie pieniędzy – w akcje i dłużne papiery wartościowe

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij