PZU Telekomunikacja Media Technologia

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w akcje i instrumenty dłużne. Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 5 lat

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

wysokie

Oczekiwany zysk

     

wysoki

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
odważnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • akcje spółek z branży telekomunikacyjnej, medialnej i technologicznej, np.: poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – min. 50% wartości aktywów netto,
 • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle), instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki, bony skarbowe, lokaty na rynku międzybankowym) i depozyty bankowe – maks. 50% wartości aktywów netto.

Dla osób, które:

 • chcą inwestować pieniądze w akcje
 • szukają lokat na rynkach światowych
 • cenią płynność inwestycji

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie PZU FIO Parasolowy.

Z lokowaniem pieniędzy w fundusze/subfundusze akcji wiąże się ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje.

Wartość jednostki:37,51PLN20.09.2018
Zmiana:24,98%18.08.2016

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,00%
1 miesiąc2,80%
6 miesięcy1,65%
1 rok10,67%
Od początku24,98%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania3%
Minimalny okres inwestowania5 lat
Benchmarkstopa zwrotu w wysokości 8% rocznie
Kategoria jednostkiA, B, C, D, E, F, I, IKE, J, L, P, U
Początek działania funduszu18.08.2016 r.
Od pierwszej wyceny24,98%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Strategia inwestowania dostosowana do sytuacji rynkowej
 • Inwestycja w atrakcyjne sektory – duże płynne spółki
 • Inwestycja w spółki zmieniające świat

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Telekomunikacja Media Technologia

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij