PZU Zrównoważony

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje m. in. w akcje i dłużne papiery wartościowe. Fundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 4 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

podwyższone

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
umiarkowanych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • akcje – min. 30% - maks. 70% wartości aktywów netto
 • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle) i instrumenty rynku pieniężnego (papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim terminie wykupu (do jednego roku) oraz depozyty na jeden rok)

Dla osób, które:

 • są gotowe zainwestować pieniądze na co najmniej 4 lata
 • akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na fakt, iż Subfundusz lokuje znaczną część aktywów w akcje.

Wartość jednostki:70,76PLN26.11.2021
Zmiana:41,41%18.11.2005

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień1,57%
1 miesiąc7,31%
6 miesięcy4,73%
1 rok4,58%
Od początku41,41%

Pozostałe informacje

Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania2,5%
Minimalny okres inwestowania4 lata
BenchmarkPortfel składający się w 50% z indeksu WIG oraz w 50% z indeksu Treasury BondSpot Poland
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W
Początek działania funduszu18.11.2005 r.
Od pierwszej wyceny41,41%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z inwestycji
 • Analiza fundamentalna rynku przed ulokowaniem pieniędzy
 • Różnorodne inwestowanie pieniędzy – w akcje i dłużne papiery wartościowe

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Zrównoważony

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij