Indywidualne ubezpieczenie dla klientów Banku Pekao SA

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Program Inwestycyjny Multi-Alokacja

Ubezpieczenie dla klientów Banku Pekao, którzy są zainteresowani inwestowaniem pieniędzy i ochroną życia.

Dla kogo

 • Ubezpieczenie dla osób od 18. do 79. roku życia, które są klientami Banku Pekao.
 • Umowę zawieramy na czas określony do rocznicy polisy, w której wiek ubezpieczającego wynosi 100 lat.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie to połączenie inwestycji i ochrony życia.

Podpisujesz jedną umowę

Łączysz inwestycję z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

Korzystasz z wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej

Polskie i zagraniczne fundusze denominowane w złotówkach, dolarach, euro oraz trzy fundusze modelowe, do których możesz dokonywać wpłat w złotówkach.

Masz możliwość wpłat w walutach

Możesz opłacać składki w różnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn. Do czasu wypłaty środków nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych przy przenoszeniu środków między funduszami.

Masz stały dostęp do środków

Od początku umowy możesz wypłacić część lub całość środków. Pamiętaj jednak, że przez pierwsze 5 lat przy wypłacie pobierzemy opłatę.

Co ubezpieczamy

Sprawdź zasady działania naszego ubezpieczenia.

Jak można wpłacać pieniądze

Składkę opłacasz:

 • jednorazowo – z góry za cały okres umowy, min. 100 tys. zł lub równowartość tej kwoty w dolarach lub euro,
 • w jednej lub w kilku dostępnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

W trakcie umowy możesz wpłacać składki dodatkowe.

Jak inwestujemy pieniądze

Składki inwestujemy w fundusze które wskażesz. Masz dostęp do:

 • funduszy polskich,
 • funduszy zagranicznych w złotówkach, dolarach i euro,
 • trzech funduszy modelowych w złotówkach.

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze wypłacimy:

 • na zakończenie umowy,
 • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom,
 • jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do świadczenia z tytułu śmierci wypłacimy dodatkowo kwotę równą 25 % składki jednorazowej, nie wiecej niż 300 tys. zł,
 • w razie wypowiedzenia umowy, wykupu całkowitego lub częściowego,
 • jeśli odstąpisz od umowy.

Jakie opłaty pobieramy

Pobieramy opłaty:

 • administracyjno-dystrybucyjną – ustalamy ją w skali roku dla każdego funduszu,
 • dystrybucyjną – w wysokości od 1,39 % (w pierwszym roku umowy) do 0,99 % (w piątym roku umowy) podstawy określonej w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia – przy częściowym lub całkowitym wykupie ubezpieczenia (w pierwszych pięciu latach umowy),
 • za ochronę ubezpieczeniową w razie śmierci – opłata zgodnie z tabelą rocznych opłat z tytułu naszej odpowiedzialności na wypadek Twojej śmierci,
 • za ochronę ubezpieczeniową w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – 0,10 zł miesięcznie za każdy 1000 zł sumy ubezpieczenia.

Pieniądze inwestujemy w fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi znajdziesz w ich prospektach informacyjnych.

Wysokość opłat możemy podwyższyć w wyniku indeksacji. Szczegółowy sposób wyliczania opłat znajdziesz w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

Program Inwestycyjny Multi-Alokacja jest ubezpieczeniem na życie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie. Sam decydujesz o poziomie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wybór jednej z dwóch opcji świadczenia (szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. O takich sytuacjach mówimy, że są to wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Ich pełną listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Zyskujesz dodatkowe zabezpieczenie finansowe i ochronę życia.
 • Masz bogaty wybór funduszy inwestycyjnych.
 • Możesz wpłacać składki w trzech walutach: w złotówkach, dolarach oraz euro.

KIDy

Aktualne od 01.04.2019 r.

Archiwalne ważne od 01.01.2019 do 31.03.2019 r.

Archiwalne ważne od 02.10.2018 do 31.12.2018 r.

Załączniki

Archiwalne ważne od 23.08.2018 r.

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Program Inwestycyjny Multi-Alokacja jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników.

Więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij