PZU Dłużny Aktywny

Typ funduszu: FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 2 lata

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

relatywnie niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe – min. 50%, maks. 100% wartości aktywów netto – poręczane lub gwarantowane przez:

 • Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • państwa należące do OECD,
 • międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub inne państwo Unii Europejskiej.

Dla osób, które:

 • chcą inwestować pieniądze w instrumenty dłużne, m.in. w obligacje, bony skarbowe najbardziej wiarygodnych emitentów,
 • unikają podwyższonego ryzyka, z jakim wiąże się inwestowanie w akcje,
 • poszukują alternatywy w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie PZU FIO Parasolowego.

Pozostałe informacje

Wartość jednostki:52,18PLN10.12.2018
Zmiana:4,36%26.10.2016

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,04%
1 miesiąc0,19%
6 miesięcy0,99%
1 rok2,05%
Od początku4,36%
Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania1%
Minimalny okres inwestowania2 lata
BenchmarkIndeks Treasury BondSpot Poland
Kategoria jednostkiA, B, C, D, E, F, I, IKE, J, L, P, U
Początek działania funduszu26.10.2016 r.
Od pierwszej wyceny4,36%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Szybka wypłata pieniędzy z subfunduszu
 • Strategia inwestowania dostosowana do sytuacji rynkowej

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij