PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Typ funduszu:FIO
Rating Analizy Online
PZU FIO Parasolowy

Inwestycje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 1,5 roku

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

relatywnie niskie

Oczekiwany zysk

     

średni

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

Do 100% wartości aktywów netto w:

 • dłużne papiery wartościowe, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle),
 • inne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

Dla osób, które:

 • szukają bezpiecznej alternatywy dla lokat bankowych,
 • oczekują ochrony oszczędności przed inflacją,
 • chcą dysponować swoimi pieniędzmi bez utraty zysków – w razie wycofania zainwestowanych środków,
 • chcą inwestować w obligacje i bony skarbowe.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Pozostałe informacje

Wartość jednostki:168,56PLN17.01.2022
Zmiana:237,12%25.10.1999

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,09%
1 miesiąc2,18%
6 miesięcy9,01%
1 rok11,20%
Od początku237,12%
Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania1,5%
Minimalny okres inwestowania1,5 roku
Benchmarkindeks Treasury BondSpot Poland
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, G, I, IKE, J, L, P, S, T, U, W
Początek działania funduszu25.10.1999 r.
Od pierwszej wyceny237,12%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Alternatywa dla lokat bankowych
 • Swobodny dostęp do pieniędzy
 • Możliwość wycofania całości zainwestowanych pieniędzy bez utraty zysków
 • Relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij