Inwestycje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe. Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym – zalecany na min. 1 rok

Profil funduszu

Poziom ryzyka

             

niskie

Oczekiwany zysk

     

mały

Dla kogo ten fundusz?

Ten fundusz jest rekomendowany dla:
ostrożnych inwestorów

W co lokuje ten fundusz?

 • dłużne instrumenty finansowe – maks. 100% wartości aktywów netto (np.: obligacje, bony skarbowe, depozyty bankowe)

Dla osób, które:

 • cenią sobie bezpieczeństwo inwestowania,
 • szukają alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych,
 • mogą poczekać na zyski co najmniej 1 rok.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu PZU FIO Parasolowy.

Fundusz nie jest „funduszem rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Pozostałe informacje

Wartość jednostki:66,49PLN13.01.2022
Zmiana:32,85%11.08.2008

Kategoria jednostki:

Filtry
Okres:Od początku1M2M3M6M12M36M
Historyczna stopa zwrotu
1 dzień0,03%
1 miesiąc0,11%
6 miesięcy1,13%
1 rok1,14%
Od początku32,85%
Minimalna pierwsza wpłata100 PLN
Minimalna kolejna wpłata100 PLN
Koszty zarządzania0,6%
Minimalny okres inwestowania1 rok
BenchmarkStawka WIBID 1M
Kategoria jednostkiA, A1, B, C, D, E, F, J, L, S, U, W
Początek działania funduszu11.08.2008 r.
Od pierwszej wyceny32,85%

Dlaczego warto zainwestować w fundusz?

 • Inwestycje w dłużne papiery wartościowe
 • Krótki czas inwestycji przy niskim ryzyku
 • Bezpieczny fundusz który daje możliwość osiągnięcia zysku

Jak przystąpić do funduszu?

 1. Oferta
  Zapoznaj się z ofertą funduszy inwestycyjnych
 2. Kontakt z dystrybutorem PZU
  Skontaktuj się z wybranym dystrybutorem funduszy i produktów TFI
 3. Zlecenie
  Dystrybutor przyjmie od Ciebie zlecenie nabycia i dopełni wszelkich formalności
 4. Przelew
  Wpłać pieniądze na rachunek, aby kupić jednostki funduszu wskazanego na zleceniu

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu PZU SEJF+

Komunikaty o zmianach KII

Zapoznaj się z materiałami informacyjnymi TFI PZU. Znajdziesz tam  karty funduszy, komentarze rynkowe i biuletyny informacyjne, statystykę portfela funduszy.

Materiały Informacyjne TFI PZU

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU FIO Parasolowy

Komunikaty o zmianie Statutu PZU FIO Parasolowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij