PZU SFIO Universum

Typ funduszu: Dedykowane dla Grupy PZU
Rating Analizy Online
PZU SFIO Universum

Fundusz dedykowany dla spółek Grupy PZU

Profil funduszu

W co lokuje ten fundusz?

  • dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, kwity depozytowe, czeki, weksle)
  • instrumenty rynku pieniężnego (m.in. bony skarbowe, bony pieniężne, weksle, czeki)
  • depozyty bankowe i wierzytelności

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszu znajdziesz w statucie PZU SFIO Universum.

Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu PZU SFIO Universum

Dokumenty do pobrania

Komunikaty o zmianie Prospektu PZU SFIO Universum

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij