OC przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym

Ochrona przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie międzynarodowym.

BESTSELLER

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób, które zawodowo przewożą ładunki w Europie (poza Rosją, Kazachstanem, Ukrainą, Białorusią i Mołdawią) i są:

 • osobami prawnymi,
 • osobami fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi i prowadzą działalność gospodarczą.

Co możesz zyskać

Możemy wypłacić odszkodowanie za uszkodzony, zniszczony lub zaginiony ładunek, ​który przewozisz – od przyjęcia do wydania go odbiorcy.

Kiedy działa ubezpieczenie

Zobacz, w jakich przykładowych sytuacjach możesz otrzymać od nas wsparcie finansowe.

Opóźnienie

Wypłacimy właścicielowi towaru odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku nie dostarczysz towaru na czas.

Przechowywanie ładunku

Pokryjemy koszty przechowania ładunku – np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów.

Zapobieganie szkodom

Zwrócimy niezbędne koszty, które poniesie Twoja firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu.

Praca ekspertów

Pokryjemy koszty pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody.

Postępowania sądowe

Zrefundujemy koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych.

Dodatkowa ochrona

Zapewnij sobie i swojej firmie jeszcze lepszą ochronę.

Klauzule dodatkowe

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje. Wystarczy, że wykupisz tzw. klauzule dodatkowe.

Klauzule dodatkowe obejmują:

 • przewóz niebezpiecznych towarów (ADR),
 • przewóz żywych zwierząt,
 • przewóz leków,
 • skutki rozboju,
 • uszkodzenie palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie – w tym utylizację uszkodzonego towaru,
 • szkody, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem (za skutki niektórych szkód podczas postoju wypłacimy odszkodowanie z zakresu podstawowego ubezpieczenia),
 • podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu, który miał wypadek,
 • skutki szkód, które powstały w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, na Białorusi, Ukrainie lub poza Europą.

Szczegółowe informacje o klauzulach znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Przewozy kabotażowe

Wybierz nasze klauzule, jeśli wykonujesz przewozy kabotażowe i realizujesz umowy przewozu ładunków na terenie Niemiec lub w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Dzięki klauzulom spełnisz wymogi dotyczące umów kabotażowych, które narzuca UE.

Przygotowaliśmy klauzule dotyczące:

 • przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej (z wyłączeniem Niemiec). Klauzula spełnia wymogi, które są określone w rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
 • przewozów kabotażowych w Niemczech. Klauzula spełnia wymogi, które są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz w postanowieniu § 7a niemieckiej Ustawy o transporcie drogowym (Güterkraftverkehrsgesetz).

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:

 • potwierdza Twoją wiarygodność jako solidnego partnera w interesach,
 • jest elastyczne – dzięki dodatkowym klauzulom możesz dostosować je do potrzeb swojej firmy,
 • opiera się na postanowieniach Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR),
 • gwarantuje szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij