Produkt wycofany ze sprzedaży

Zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci

PZU Pełnia Życia

Ubezpieczenie dla firm, które zatrudniają od 8 pracowników.

Pełnia Życia to ubezpieczenie podstawowe. Dzięki niemu zapewnimy wsparcie finansowe bliskim ubezpieczonego, jeśli go zabraknie. Ubezpieczenie daje także możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe. Zapewniają one wsparcie np. w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu.

Korzyści pracodawcy

Zobacz, co możesz zyskać z naszym ubezpieczeniem.

 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy
  Pracodawca, który dba o pracowników łatwiej pozyska i zatrzyma wartościowy personel.
 • Mniejsza rotacja pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia
  Pracownicy chętniej pracują w firmie, która oferuje im dodatkowe korzyści.
 • Większa efektywność i motywacja
  Osoby, którym pracodawca zapewnia dodatkowe benefity, identyfikują się z firmą i pracują wydajniej. 
 • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej
  Świadczenia, które wypłaca pracodawca rodzinie pracownika w razie jego śmierci.

Dla kogo

Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 18 do 69 lat i:

 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub w hospicjum,
 • nie jest przewlekle chory, ani nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego,
 • jest zdolny do pracy lub służby.

Szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych

Dzięki ubezpieczeniu Pełnia Życia wypłacimy pieniądze bliskim pracownika w razie jego śmierci. To ubezpieczenie daje także możliwość rozszerzenia ochrony. Zobacz, kiedy jeszcze pracownik może liczyć na nasze wsparcie.

Wsparcie w chorobie

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, możemy wypłacić pieniądze, jeśli pracownik zachoruje na ciężką chorobę (objętą ubezpieczeniem), a także jeśli wskutek choroby pracownik, np.:

 • trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni,
 • przejdzie specjalistyczne leczenie, np. chemioterapię, radioterapię, wszczepienie rozrusznika serca,
 • będzie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji.

Zobacz inne formy pomocy w razie choroby

Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wesprzemy pracownika, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku:

 • złamie kość,
 • będzie leczyć się szpitalnie,
 • dotknie go trwałe inwalidztwo,
 • dojdzie do poważnego uszkodzenia ciała,
 • nie będzie mógł pracować i samodzielnie funkcjonować.

Wsparcie finansowe w razie śmierci pracownika

W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych, wypłacimy dodatkowe pieniądze bliskim pracownika, jeżeli umrze wskutek np.:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • wypadku komunikacyjnego, 
 • wypadku przy pracy,
 • wypadku lotniczego,
 • uprawiania niebezpiecznego sportu.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie Pełnia Życia.

Listy ograniczeń i wyłączeń ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych znajdziesz w ogólnych warunkach tych ubezpieczeń.

 

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia Pełnia Życia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Listy ograniczeń i wyłączeń ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych znajdziesz w sekcji "Dokumenty do pobrania".

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij