fotka

Ubezpieczenie domu i majątku

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata. Warto wszystkie składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową.

PZU DOM Plus

PZU DOM Plus to ubezpieczenie ruchomości domowych i elementów stałych, lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego wraz z budynkami niemieszkalnymi, budowlami, szklarniami, roślinami oraz resztą wyposażenia posesji. Obejmuje również ubezpieczenia szklanych przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance.
Charakteryzuje się wariantowością oraz elastycznością kształtowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów i rodzajów ryzyka, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie oferty do potrzeb każdego klienta.