Ubezpieczenie nagrobka w wariancie Od Wszystkich Ryzyk

Grobowiec albo tradycyjny nagrobek w wariancie Od Wszystkich Ryzyk ubezpieczamy od:
• 15 zdarzeń losowych (ognia, pioruna, opadów, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy nagrobek),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru na cmentarzu straż pożarna uszkodzi nagrobek),
• kradzieży elementów przymocowanych na stałe (np. gdy ktoś oderwał i ukradł kamienny wazon),
• wielu nietypowych zdarzeń, czyli np. gdy nagrobek:
- uszkodzi firma kamieniarska podczas budowy sąsiedniego grobu,
- zniszczą zwierzęta leśne (na nieogrodzonym cmentarzu).

Ubezpieczenie nagrobka w wariancie Uniwersalnym

Grobowiec albo tradycyjny nagrobek w wariancie Uniwersalnym ubezpieczamy od:
• 15 zdarzeń losowych (ognia, pioruna, opadów, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy nagrobek),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru na cmentarzu straż pożarna uszkodzi nagrobek),
• kradzieży elementów przymocowanych na stałe (np. gdy ktoś oderwał i ukradł kamienny wazon).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij