Ubezpieczenie domu jednorodzinnego/mieszkania w wariancie Uniwersalnym

Twój dom jednorodzinny/mieszkanie w wariancie Uniwersalnym ubezpieczamy od:
• 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie instalacji elektrycznej),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno mieszkania, wybijając szybę),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu).

Wariant Uniwersalny to tradycyjna formuła ubezpieczenia. Jest zalecany dla osób poszukujących ochrony dopasowanej do potrzeb klienta. W zależności od potrzeb ustalasz odrębnie sumę ubezpieczenia na:
• ruchomości domowe od zdarzeń losowych,
• ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem,
• stałe elementy od zdarzeń losowych,
• stałe elementy od kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie wyposażenia domu jednorodzinnego/mieszkania w wariancie Uniwersalnym

Wyposażenie Twojego domu/mieszkania (ruchomości domowe i stałe elementy) w wariancie Uniwersalnym ubezpieczamy od:
• 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sprzętu RTV),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy meble),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna zaleje sprzęt RTV),
• tzw. kradzieży z włamaniem, czyli od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Wariant Uniwersalny to tradycyjna formuła ubezpieczenia. Jest zalecany dla osób poszukujących ochrony dopasowanej do potrzeb klienta. W zależności od potrzeb ustalasz odrębnie sumę ubezpieczenia na:
• ruchomości domowe od zdarzeń losowych,
• ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem,
• stałe elementy od zdarzeń losowych,
• stałe elementy od kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie w wariancie Uniwersalnym

Twój dom jednorodzinny w budowie ubezpieczamy w wariancie Uniwersalnym od:
• 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sterownika w piecu centralnego ogrzewania),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy lub uszkodzi Twoją własność),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu).

W zależności od potrzeb ustalasz odrębnie sumę ubezpieczenia na:
• ruchomości domowe od zdarzeń losowych,
• ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem,
• stałe elementy od zdarzeń losowych,
• stałe elementy od kradzieży z włamaniem.

Jeżeli dom w budowie chcesz ubezpieczyć w zakresie kradzieży z włamaniem, to musi on być wyposażony w zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wymagane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu letniskowego w wariancie Uniwersalnym

Twój dom letniskowy w wariancie Uniwersalnym ubezpieczamy od:
• 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie instalacji elektrycznej),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu letniskowego).

Wariant Uniwersalny to tradycyjna formuła ubezpieczenia. Jest zalecany dla osób poszukujących ochrony dopasowanej do potrzeb klienta.

Ubezpieczenie wyposażenia domu letniskowym w wariancie Uniwersalnym

Wyposażenie domu letniskowego w wariancie Uniwersalnym ubezpieczamy od:
• 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sprzętu RTV),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru zostaną zalane meble)
lub
• kradzieży, czyli tzw. kradzieży z włamaniem i rabunku w miejscu ubezpieczenia.

W zależności od potrzeb ustalasz odrębnie sumę ubezpieczenia na:
• ruchomości domowe – w zakresie zdarzeń losowych, przepięcia oraz akcji ratowniczej,
• ruchomości domowe – w zakresie kradzieży z włamaniem, rabunku oraz akcji ratowniczej,
• stałe elementy – w zakresie zdarzeń losowych, przepięcia oraz akcji ratowniczej,
• stałe elementy – w zakresie kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia oraz akcji ratowniczej.

Ubezpieczenie nagrobka w wariancie Uniwersalnym

Grobowiec albo tradycyjny nagrobek w wariancie Uniwersalnym ubezpieczamy od:
• 15 zdarzeń losowych (ognia, pioruna, opadów, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy nagrobek),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru na cmentarzu straż pożarna uszkodzi nagrobek),
• kradzieży elementów przymocowanych na stałe (np. gdy ktoś oderwał i ukradł kamienny wazon).

Ubezpieczenie wyposażenia domu jednorodzinnego/mieszkania w wariancie Standardowym

Wyposażenie domu jednorodzinnego/mieszkania (ruchomości domowe i stałe elementy) ubezpieczamy w wariancie Standardowym od:
• 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sprzętu RTV),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy meble),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna zaleje sprzęt RTV),
• kradzieży:
- tzw. kradzieży z włamaniem,
- rabunku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij