Ubezpieczenie domu jednorodzinnego/mieszkania w wariancie Od Wszystkich Ryzyk

Co możesz zyskać

W domu czy mieszkaniu może zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Dlatego w wariancie Od Wszystkich Ryzyk Twoją nieruchomość chronimy od skutków:

  • 18 zdarzeń losowych- wypłacimy Ci odszkodowanie, gdy szkodę spowoduje np. ogień, piorun, grad, huragan, eksplozja czy zalanie,
  • przepięcia- wypłacimy Ci odszkodowanie, gdy np. w linię energetyczną uderzy piorun, który spowoduje wzrost napięcia w sieci elektrycznej i przez to uszkodzi instalację w Twoim domu,
  • dewastacji-  wypłacimy Ci odszkodowanie, gdy np. ktoś namalował graffiti na elewacji Twojego domu,
  • szkód, które powstały w czasie akcji ratowniczej- wypłacimy Ci odszkodowanie, gdy  np. podczas gaszenia pożaru straż pożarna zaleje parkiet w Twoim domu,
  • innych zdarzeń, które trudno przewidzieć i nazwać- wypłacimy Ci odszkodowanie, gdy np. dzikie zwierzę uszkodzi elewację Twojego domu.

Jeśli stałe elementy zostały ubezpieczone łącznie z nieruchomością (murami) w wariancie Od Wszystkich Ryzyk, to mogą być one ubezpieczone dodatkowo od kradzieży, czyli tzw. kradzieży z włamaniem i rabunku w miejscu ubezpieczenia (np. gdy złodzieje wybiją szybę w drzwiach tarasowych i wyniosą z Twojego domu/mieszkania np. kaloryfery lub piec CO).

Ubezpieczenie wyposażenia domu jednorodzinnego/mieszkania w wariancie Od Wszystkich Ryzyk

Wyposażenie Twojego domu jednorodzinnego/mieszkania ubezpieczamy w wariancie Od Wszystkich Ryzyk. Oznacza to, że masz ubezpieczenie ruchomości domowych i/lub stałych elementów od:
• 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• kradzieży z włamaniem (np. gdy złodzieje wybiją szybę w drzwiach tarasowych i wyniosą z Twojego domu/mieszkania np. biżuterię lub sprzęt audio-wideo),
• rabunku w domu/mieszkaniu lub poza nim (np. gdy ktoś przy użyciu przemocy lub groźby zmusi Cię do otworzenia domu/mieszkania i wyniesie Twoją własność lub na ulicy złodziej wyrwie Ci torebkę ze smartfonem lub portfelem),
• przepięcia (np. gdy uderzenie pioruna w linię energetyczną spowoduje wzrost napięcia w sieci elektrycznej i przez to uszkodzi np. sprzęt elektroniczny lub sprzęt AGD),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy lub uszkodzi Twoją własność),
• szkód wyrządzonych w czasie akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do Twojego domu/mieszkania),
• a także wielu innych nietypowych zdarzeń (np. gdy chwilowy brak prądu spowoduje uszkodzenie sprzętu elektronicznego, myszy pogryzą schowane na poddaszu ozdoby choinkowe, czy szafki kuchenne nagle zerwą się z mocowania).

Wariant Od Wszystkich Ryzyk nie obejmuje zdarzeń, które znajdują się w rozdziale „Wyłączenia" w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jeśli stałe elementy zostały ubezpieczone łącznie z nieruchomością (murami) w wariancie Uniwersalnym, to mogą być one ubezpieczone w wariancie Uniwersalnym dodatkowo od kradzieży, czyli tzw. kradzieży z włamaniem i rabunku w miejscu ubezpieczenia lub w wariancie Standardowym dodatkowo od rabunku w miejscu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie w wariancie Od Wszystkich Ryzyk

Twój dom jednorodzinny w budowie ubezpieczamy w wariancie Od Wszystkich Ryzyk. Oznacza to, że masz ubezpieczenie od:
• 18 zdarzeń losowych (ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• przepięcia (np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sterownika w piecu centralnego ogrzewania),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy lub uszkodzi Twoją własność),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu),
• wielu innych nietypowych zdarzeń (np. gdy kuna zniszczy wełnę mineralną w dachu, sąsiedni budynek, ogrodzenie lub rusztowanie przewróci się na dom, zwierzęta leśne zniszczą elewację domu).

Wariant nie obejmuje zdarzeń, które znajdują się w rozdziale „Wyłączenia” w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nagrobka w wariancie Od Wszystkich Ryzyk

Grobowiec albo tradycyjny nagrobek w wariancie Od Wszystkich Ryzyk ubezpieczamy od:
• 15 zdarzeń losowych (ognia, pioruna, opadów, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego),
• dewastacji (np. gdy ktoś umyślnie zniszczy nagrobek),
• akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru na cmentarzu straż pożarna uszkodzi nagrobek),
• kradzieży elementów przymocowanych na stałe (np. gdy ktoś oderwał i ukradł kamienny wazon),
• wielu nietypowych zdarzeń, czyli np. gdy nagrobek:
- uszkodzi firma kamieniarska podczas budowy sąsiedniego grobu,
- zniszczą zwierzęta leśne (na nieogrodzonym cmentarzu).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij