​Szczegółowy opis podróżujących

Aby obliczyć składkę, potrzebujemy liczbę wyjeżdżających osób i ich daty urodzenia.

Zaznacz, jeśli osobą podróżująca razem z Tobą jest:


• przewlekle chora - osoba, która cierpi na zdiagnozowaną chorobę o długotrwałym przebiegu i chorowała na nią przed zawarciem polisy. Do chorób przewlekłych należą m.in. choroby układu oddechowego (np. astma) lub krążenia (np. niewydolność serca), cukrzyca, nowotwory czy padaczka,
• uczniem lub studentem - osoba w wieku od 6 do 26 lat, która uczy się w szkole lub studiuje,
• członkiem rodziny - np. małżonkiem, konkubentem, rodzicem, dziadkiem, babcią, pradziadkiem, prababcią, dzieckiem, wnukiem, wnuczką, prawnukiem, prawnuczką, bratem, siostrą, bratankiem, bratanicą, siostrzeńcem, siostrzenicą, ojczymem, macochą, pasierbem, teściem, teściową, zięciem, synową, bratową, szwagrem, szwagierką, osobą przysposobioną, przysposabiającą, pozostającą pod opieką lub przyjętą na wychowanie do rodziny zastępczej.

 

Więcej informacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij