​Szczegółowy opis podróżujących

Podaj liczbę wyjeżdżających osób oraz ich daty urodzenia, abyśmy mogli obliczyć składkę.

Przy wyjeżdzających osobach możesz zaznaczyć opcje zgodnie ze stanem faktycznym:

  • osoba przewlekle chora (osoba, która cierpi na zdiagnozowaną chorobę o długotrwałym przebiegu i chorowała na nią przed zawarciem polisy. Do chorób przewlekłych należą m.in. choroby układu oddechowego (np. astma) lub krążenia (np. niewydolność serca), cukrzyca, nowotwory czy padaczka).
  • uczeń lub student (osoba w wieku od 6 do 26 lat, która uczy się w szkole lub studiuje),
  • członek rodziny (np. małżonek, konkubent, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki,  brat, siostra, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, ojczym, macocha, pasierb, teściowie, zięć, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, osoba przysposobiona, przysposabiająca, pozostająca pod opieką lub przyjęta na wychowanie do rodziny zastępczej).

Więcej informacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij