​Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (OC)

 

Wypłacimy odszkodowanie osobie, której w czasie podróży Ty lub osoby, którymi się opiekujesz (albo zwierzęta) wyrządzicie szkodę, np.:

  • okaleczycie ją (jest to tzw. szkoda na osobie)
  • zniszczycie jej własność (jest to tzw. szkoda rzeczowa).

Cenę wyliczymy tylko za osoby dorosłe.

 
 
 

Więcej informacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij