PZU PZU

Wspieramy to, co ważne

Działalność społeczna PZU

 

Od wielu lat prowadzimy programy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i aktywnego trybu życia. Wspieramy też działania na rzecz dziedzictwa narodowego, edukacji i rozwoju młodych talentów. Filarem naszej działalności społecznej są programy prewencyjne. Są to inicjatywy, których głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom drogowym i zmniejszenie ich skutków oraz wspieranie aktywności, która promuje profilaktykę zdrowotną.

Sukces marki PZU jest efektem szczególnej więzi z interesariuszami, którą budujemy na wzajemnym zaufaniu. Dlatego chcemy włączać się w działania, które zwiększają odpowiedzialność społeczną. CSR to odpowiedzialny biznes. W naszym przypadku to dobrowolna strategia, która uwzględnia społeczne i etyczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami.