PZU PZU

 

Program Ambasador PZU

 

Program Ambasador jest jedną z form współpracy PZU ze środowiskiem akademickim. Zespół tworzy kilkudziesięciu Ambasadorów PZU z całej Polski oraz kilku Akademickich Doradców, którzy koordynują ich pracę.

Kim jest Ambasador PZU?

Ambasadorzy PZU to studenci z całej Polski, którzy wspierają i promują nasze projekty akademickie (praktyki i staże, konkursy, szkolenia itd) oraz dbają o wizerunek firmy na uczelniach w różnych miastach. Reprezentują PZU na swoich uczelniach będąc łącznikiem pomiędzy firmą a środowiskiem akademickim, w tym biurami karier i organizacjami studenckimi. To osoby, które posiadają aktualne informacje na temat projektów realizowanych firmie oraz możliwościach rozwoju i proaktywnie dzielą się nimi z koleżankami i kolegami.

Ambasadorzy Grupy PZU w roku akademickim 2017-2018

Kim jest Akademicki Doradca PZU?

Akademiccy Doradcy PZU to studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, którzy koordynują pracę i wspierają Ambasadorów PZU. Wykorzystują przy tym doświadczenie zdobyte dzięki wcześniejszej działalności studenckiej i ambasadorskiej. Współpracują również z nami przy planowaniu działań kierowanych do studentów i absolwentów.

Doradcy Grupa PZU Kariera w roku akademickim 2017-2018

Grupa PZU Kariera Odlotowa integracja Ambasadorów i Doradców PZU

Akademiccy Doradcy oraz Ambasadorzy PZU mogą zgłaszać i realizować własne inicjatywy i projekty. Za swoją pracę otrzymują stypendia ambasadorskie oraz uczestniczą w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych oraz konferencjach.

Rekrutacja

Dołącz do Programu Ambasador i zdobądź doświadczenie w zakresie działań organizacyjno-promocyjnych na uczelniach i w mediach społecznościowych.

Zaproszenie kierujemy do studentów z Białegostoku, Trójmiasta, Katowic (GOP), Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia.


Rekrutacja na nowy rok akademicki rozpocznie się pod koniec maja.

Akademiccy Doradcy PZU w trakcie wywiadu Planowanie działań wizerunkowych na wiosnę Grupa PZU Kariera1

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.