PZU PZU

Kariera w PZU

 

Wybierz dowolne kryterium wyszukiwania (kategoria/województwo/stanowisko) i kliknij Szukaj.

 

Główny Specjalista ds. Modelowania i Analiz Aktuarialnych (Warszawa)

09-03-2018
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000005852
Termin składania aplikacji: 31-05-2018

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Ocenę, aktualizację i dostosowanie modeli służących do wyznaczania przepływów finansowych do bieżących potrzeb oraz tworzenie i wdrażanie modeli dla nowych produktów
 • Samodzielne tworzenie nowych i modyfikację istniejących narzędzi informatycznych służących do kontroli i oceny posiadanych modeli i statystyk aktuarialnych
 • Agregację wyników prognoz przepływów finansowych oraz przeprowadzanie kontroli poprawności i spójności danych
 • Opracowywanie, modyfikację i aktualizację metodologii wyznaczania założeń w zakresie: rezygnacji, śmiertelności i wypadkowości
 • Przygotowywanie zbiorczych zestawień stanowiących podstawę opracowania prezentacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie metod, założeń i wyników na potrzeby kontroli i audytów
 • Współpracę z pozostałymi Biurami w zakresie informacji dotyczących prognoz przepływów finansowych oraz sprawozdawczości na potrzeby statutowe i Solvency II

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS OFFICE (mile widziany Visual Basic)
 • Znajomości relacyjnych baz danych (mile widziane doświadczenie w pracy przy wykorzystaniu SAS)
 • Znajomości zagadnień aktuarialnych w ubezpieczeniach na życie
 • Znajomości zasad raportowania i sprawozdawczości aktuarialnej
 • Znajomości zasad opracowywania modeli ubezpieczeń na życie (mile widziane doświadczenie w pracy z aktuarialnymi modelami przepływów finansowych np. PROPHET, MOSES)
 • Znajomości zasad wyceny portfeli ubezpieczeniowych wraz z analizą zmian ich wartości
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenia wyższego w obszarze nauk ścisłych
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Zaliczone w całości lub części egzaminy aktuarialne będą dodatkowym atutem

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach