PZU PZU

Kariera w PZU

 

Wybierz dowolne kryterium wyszukiwania (kategoria/województwo/stanowisko) i kliknij Szukaj.

 

Specjalista ds. Performance Marketingu (Warszawa)

23-05-2018
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: BMA/01
Termin składania aplikacji: 24-06-2018

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Współpracę z agencją przy tworzeniu kreacji marketingowych (wybór zdjęć, przygotowanie tekstów i ich akceptacja z biznesem pod kątem prawnym)
 • Prowadzenie analiz i rozliczeń z zakresu SEM, SEO oraz afiliacji
 • Planowanie i optymalizację procesu pozyskania oraz obsługi leadów

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia w obszarze marketingu/zarządzania
 • Doświadczenia zawodowego w dziedzinie performance marketingu
 • Praktycznej znajomości rynku internetowego i narzędzi e-marketingowych
 • Zdolności analitycznych

W zamian oferujemy:

 • Współpracę na podstawie umowy zlecenia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Współpracę z zespołem ekspertów w renomowanej firmie
 • Realne możliwości rozwoju poprzez udział w ciekawych i dużych projektach


Wszystkie osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres e-mail umieszczony pod przyciskiem 'aplikuj'.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie w CV poniższego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych plikach (CV lub list motywacyjny), a także we wszystkich zgromadzonych materiałach pozyskanych w toku rekrutacji, dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego przeprowadzanego przez jedną ze Spółek z Grupy PZU, tj. PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, TUW PZUW, PZU Pomoc SA, PZU CO SA, PZU LAB SA, Ogrodowa Inwestycje Sp. z o.o., Tower Inwestycje Sp. z o.o., PZU Finanse Sp. z o.o.

Informacja Administratora danych osobowych dla Kandydata do pracy

[Administratorzy]
Administratorami danych osobowych są Spółki PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, TUW PZUW, PZU Pomoc SA, PZU CO SA, PZU LAB SA, Ogrodowa Inwestycje Sp. z o.o., Tower Inwestycje Sp. z o.o., PZU Finanse Sp. z o.o. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na niżej wskazane adresy siedzib administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez administratorów Inspektorami Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane poniżej.
[Przetwarzanie danych]
Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
● przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego − podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
● przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych − podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
[Okres przechowywania danych]
W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 14 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki Inspektorami Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

[Administratorzy i dane kontaktowe administratorów i Inspektorów Ochrony Danych]
PZU SA kontakt z administratorem: PZU SA, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl
PZU Życie SA kontakt z administratorem: PZU Życie SA, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: PZU Życie SA, IOD, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl
PTE PZU SA kontakt z administratorem: PTE PZU SA, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: PTE PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa; e-mail: IODptu@pzu.pl
TFI PZU SA kontakt z administratorem: TFI PZU SA, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: TFI PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa; e-mail: IODtfi@pzu.pl
PZU Zdrowie SA kontakt z administratorem: PZU Zdrowie SA, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
kontakt z IOD: PZU Zdrowie SA, IOD, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; e-mail: IODzdrowie@pzu.pl
TUW PZUW kontakt z administratorem: TUW PZUW, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: TUW PZUW, IOD, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa; e-mail: IODtuw@pzu.pl
PZU Pomoc SA kontakt z administratorem: PZU Pomoc SA, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: PZU Pomoc SA, IOD, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpomoc@pzu.pl
PZU CO SA kontakt z administratorem: PZU CO SA, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
kontakt z IOD: PZU CO SA, IOD, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; e-mail: IODco@pzu.pl
PZU LAB SA kontakt z administratorem: PZU LAB SA, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
OI Sp. z o.o. kontakt z administratorem: Ogrodowa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
TI Sp. z o.o. kontakt z administratorem: Tower Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
PZU Finanse Sp. z o.o. kontakt z administratorem: PZU Finanse Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.