PZU PZU

Kariera w PZU

 

Wybierz dowolne kryterium wyszukiwania (kategoria/województwo/stanowisko) i kliknij Szukaj.

 

Junior Menedżer IT Projektu (Warszawa)

06-10-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004944
Termin składania aplikacji: 04-11-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Planowanie prac strumienia IT w inicjatywach i przygotowanie planu IT projektu na podstawie przedstawionego zakresu zmian poprzez identyfikacje zadań do wykonania oraz terminów ich realizacji, kosztów związanych z budową, wdrożeniem i eksploatacją rozwiązania w systemach informatycznych oraz niezbędnych zasobów do jego realizacji
 • Raportowanie postępu prac w ramach inicjatyw poprzez przygotowywanie rapotów okresowych z przebiegu prac w nurcie IT, raportów o zagadnieniach oraz raportów nadzwyczajnych
 • Zarządzanie ryzykami i problemami projektowymi oraz w inicjatywach IT
 • Zarządzanie zmianą w projekcie oraz inicjatywie z wykorzystaniem zespołu projektowego lub zespołu roboczego inicjatywy
 • Przedstawianie rekomendacji IT kierownictwu projektu lub kierownictwu biznesowemu inicjatywy
 • Zarządzanie zespołem projektowym, zapewnianie identyfikacji oraz alokacji członków zespołu projektowego przy współpracy z kierownikami organizacyjnymi
 • Kontrolowanie stopnia realizacji zadań członków zespołu, motywowanie, wspieranie, zapewnianie odpowiedniego poziomu kompetencji zespołu poprzez szkolenia specjalistyczne
 • Zarządzanie zespołem roboczym, zapewnianie identyfikacji oraz alokacji członków zespołu poprzez współpracę z kierownikami liniowymi
 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług informatycznych na potrzeby projektu oraz realizowanych inicjatyw poprzez zgłoszenie zapotrzebowania, udział w komisji zakupowej oraz zapewnienie merytorycznego wsadu do zamówienia działając w ramach procedur zakupowych PZU SA/PZU Życie SA
 • Opracowanie planów wdrożeń zmian dla systemów informatycznych oraz przekazanie ich do eksploatacji
 • Identyfikowanie kluczowych zadań, planowanie zasobów do realizacji oraz monitorowanie przebiegu realizacji
 • Kontrolę jakości produktów projektu i inicjatywy poprzez zaplanowanie i zapewnienie odpowiednich zasobów do realizacji zadań kontrolnych

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (informatyka, telekomunikacja, zarządzanie)
 • Min. rocznego doświadczenia pracy w obszarze finanse (ubezpieczenia, bankowość), telekomunikacja
 • Znajomości metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMP lub APM)
 • Posiadania certyfikatów P2F, PMP lub innych potwierdzających wiedzę z zakresu zarządzania projektam
 • Wiedzy z zakresu zarządzania projektami >5 osób, budżet IT> 0,5 mln PLN
 • Wiedzy z zakresu zarządzania finansami w projekcie
 • Wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie
 • Znajomości zagadnień PPM
 • Znajomości narzędzi wspierających proces zarządczy (minimum MS Project)
 • Znajomości zagadnień z inżynierii oprogramowania, analizy wymagań
 • Znajomości procesu testowego i kontroli jakości w IT
 • Znajomości branży ubezpieczeniowej
 • Doświadczenia we współpracy z klientem korporacyjnym
 • Dużych zdolności komunikacyjnych
 • Łatwości w nawiązywaniu relacji biznesowych
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

W zamian oferujemy:

 • Pracę na czas określony w celu zastępstwa
 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach