PZU PZU

Kariera w PZU

 

Wybierz dowolne kryterium wyszukiwania (kategoria/województwo/stanowisko) i kliknij Szukaj.

 

Analityk ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta (reklamacje) (Warszawa)

31-01-2018
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000005745
Termin składania aplikacji: 01-03-2018

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Definiowanie i prowadzenie analiz biznesowych informacji zwrotnych od klientów, głównie pochodzących z reklamacji
 • Wypracowywanie rekomendacji biznesowych dot. zmian, mających na celu optymalizację procesów i modyfikacje oferty produktowo-usługowej w celu poprawy doświadczeń klientów
 • Sporządzanie raportów zarządczych w zakresie prowadzonych analiz dla różnych odbiorców biznesowych (w tym kadry menedżerskiej i Zarządu) oraz raportów wymaganych przez przepisy prawa i organy nadzoru
 • Nadzór i koordynację realizacji inicjatyw biznesowych mających na celu poprawę doświadczeń klientów
 • Współpracę z jednostkami biznesowymi w opracowywaniu planów naprawczych, monitorowanie przebiegu ich wdrożenia i faktycznego wpływu na poprawę doświadczeń klientów
 • Negocjacje i wsparcie innych jednostek przy wprowadzaniu koniecznych zmian biznesowych
 • Monitorowanie i kontrolę przebiegu procesu rozpatrywania reklamacji
 • Wsparcie merytoryczne uczestników procesu obsługi reklamacji w zakresie: przebiegu procesu, interpretacji wytycznych i innych przepisów (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Szkolenie pracowników zaangażowanych w proces obsługi reklamacji
 • Definiowanie standardów komunikacji z klientami oraz organami nadzoru
 • Współpracę przy tworzeniu i opiniowaniu aktów wewnętrznych
 • Analizę trendów rynkowych w zakresie standardów obsługi reklamacji klienckich oraz rekomendowanie zmian pozwalających tworzyć najlepsze praktyki

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Min. 3 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania procesami, analityki biznesowej, zarządzania jakością obsługi klientów
 • Wykształcenia wyższego w obszarze ekonomii/zarządzania/socjologii bądź kierunków pokrewnych
 • Umiejętności syntezy wniosków oraz ich prezentacji różnym obszarom biznesowym
 • Umiejętności wnioskowania biznesowego na podstawie analiz zbiorów danych oraz wiedzy biznesowej
 • Znajomości metodologii optymalizacji procesów i prowadzenia projektów biznesowych
 • Umiejętności koordynacji działań w cross-organizacyjnych zespołach roboczych
 • Umiejętności prowadzenia projektów
 • Znajomości MS Excel oraz MS Power Point
 • Doświadczenia w pracy z dużymi zbiorami danych z różnych źródeł
 • Doświadczenia i umiejętności przygotowywania i prowadzenia szkoleń
 • Doświadczenia w zakresie przygotowywania regulacji wewnętrznych
 • Mile widziana znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie obsługi reklamacji w instytucjach finansowych

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach