PZU PZU

Kariera w PZU

 

Wybierz dowolne kryterium wyszukiwania (kategoria/województwo/stanowisko) i kliknij Szukaj.

 

Architekt Systemowy / PZU Zdrowie (Warszawa)

05-02-2018
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: JP-HRREK-7017
Termin składania aplikacji: 05-03-2018

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Współpracę w tworzeniu specyfikacji wymagań
 • Udział w projektach przy tworzeniu nowatorskich systemów internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (Angular)
 • Nadzór merytoryczny w zakresie projektowania technicznego, wytwarzania kodu źródłowego oraz dostarczania dokumentacji
 • Zapewnienie wykonalności wymagań biznesowych poprzez ich akceptację techniczną oraz szacowaniem pracochłonności projektowania i implementacji
 • Opracowanie wymagań technicznych oraz standardów i metodyk w zakresie wyznaczonych technologii i systemów
 • Realizację prac w projektach Agile oraz kaskadowych z udziałem dostawców wewnętrznych oraz zewnętrznych, a także współpracę z innymi rolami procesu wytwórczego
 • Nadzorowanie prac implementacyjnych i odbiór kodu źródłowego oprogramowania oraz tworzenie dokumentacji technicznej
 • Utrzymywanie i aktualizację repozytorium dokumentacji technicznej systemów informatycznych
 • Kontrolę jakości i odbiór prac zespołów wytwórczych

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Minimum 3-letniego doświadczenia na stanowisku odpowiedzialnym za projektowanie systemów informatycznych
 • Udziału w projektach z użyciem zwinnych metod wytwarzania oprogramowania
 • Umiejętności zarządzania zespołem wytwórczym
 • Praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii tworzenia i implementacji systemów informatycznych, wzorców projektowych i architektonicznych, relacyjnych baz danych, serwerów aplikacyjnych oraz integracji systemów IT
 • Praktycznej znajomość bibliotek i technologii zw. z tworzeniem aplikacji internetowych (AngularJS, HTML5, CSS)
 • Wiedzy z obszarów technicznych: programowanie (JAVA), Web (np. HTML, RWD, WSDL, REST), Bazy danych (Oracle, PostgreSQL, Inforimx), serwerów (TCserver, JBoss)
 • Znajomości narzędzi i technik wsparcia procesu wytwórczego oraz zarządzania repozytorium kodu (GIT, SVN)
 • Otwartości na nowe technologie i innowacyjne rozwiązania
 • Pasji, ambicji, optymizmu i konsekwencji w dążeniu do celu
 • Wykształcenia wyższego o profilu informatycznym
 • Znajomości języka angielskiego

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach


Wszystkie osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim korzystając z przycisku 'aplikuj'.

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie w CV poniższego oświadczenia.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.