PZU PZU

Przyciągamy najlepszych

W PZU zatrudniamy ponad 11 tys. specjalistów i ekspertów z różnych obszarów biznesowych. Pracowników, którzy nie boją się ciekawych wyzwań i projektów dużej skali oraz realnego wpływu na biznes. W PZU nie dostajemy gotowych projektów zza granicy. Sami je kreujemy, bo centrala i zarząd firmy mają swoją siedzibę w Warszawie.

By rozwijać Grupę PZU w zamierzonym kierunku,
w codziennej pracy kierujemy się trzema wartościami:

  • jesteśmy fair,
  • jesteśmy innowacyjni,
  • jesteśmy efektywni.

Konsekwentnie budujemy kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu i orientacji na wyniki. Dlatego też stworzyliśmy system WOW (Wynik, Ocena, Wartości). Zapewnia on spójną i obejmującą wiele kryteriów ocenę każdego pracownika, pozwala na premiowanie najlepszych i tworzenie indywidualnych planów rozwojowych.

Wysokie standardy warunków pracy w PZU potwierdzają przyznane firmie certyfikaty, m.in. Top Employers, HR Najwyższej Jakości oraz Dobry Pracodawca (Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności). Jesteśmy również notowani w czołówce studenckich rankingów pracodawców takich jak Pracodawca Roku (AIESEC) oraz Idealny Pracodawca (Universum). Doceniają nas również profesjonaliści, którzy wskazali PZU jako najlepszego pracodawcę branży finansowej (Antal International)

Praca w Grupie PZU to prestiż wynikający z rozpoznawalności naszej marki, stabilności firmy i gromadzonych przez lata doświadczeń oraz wiedzy. Dzielimy się tym z innymi, np. poprzez program wolontariatu pracowniczego. Każdy z naszych pracowników może, za zgodą przełożonego, przeznaczyć dwie godziny w miesiącu ze swojego czasu pracy na działania wolontariackie.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.