PZU PZU

PPE w PZU

 

Witamy na stronie Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA w likwidacji

Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA w likwidacji (MPTE PZU SA w likwidacji) jest spółką prawa handlowego utworzoną 11 sierpnia 2004 r. przez PZU SA i CIG PZU SA (obecnie: PZU Centrum Operacji SA), powołaną do zarządzania Pracowniczym Funduszem Emerytalnym "Słoneczna Jesień" i jego reprezentowania wobec osób trzecich.

 

MPTE PZU SA w likwidacji zarządza Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Słoneczna Jesień” w ramach  dobrowolnego III filaru systemu emerytalnego. Pracowniczy Fundusz Emerytalny jest formą Pracowniczego Programu Emerytalnego, w którym składkę podstawową finansuje pracodawca. Więcej tutaj.
 

Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA w likwidacji
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

mail: mptepzu@mptepzu.pl
tel.: 22 582 20 9222 582 20 92
fax.: 22 582 20 91

Kontakt w sprawie przystąpienia, zmian deklaracji i wypłat.