Lubań, ul. Tadeusza 

Kościuszki 6a

Typ nieruchomości: budynek biurowy
Tryb sprzedaży: z wolnej ręki

Cena oczekiwana: 497 700 zł netto
Transakcja zwolniona z podatku VAT

Dane kontaktowe:
Agnieszka Cholewiak-Góralczyk
k: 781 999 532
t: 22 582 45 23
f: 22 582 36 61
acholewiak@pzu.pl

Materiały do pobrania:
Materiały informacyjne pdf 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 1 068 mkw., zabudowanego budynkiem o powierzchni użytkowej 300,59 mkw. (zgodnie z inwentaryzacją wykonaną na zlecenie Spółki w październiku 2012 r.), położonego w Lubaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 6a.

Budynek to obiekt wybudowany w 1970 r. o charakterze biurowym, stanowi samodzielną konstrukcję, z jedną ścianą przylegającą do budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 6. Budynek posiada dwa wejścia – 1 główne i 1 wejście na zaplecze.
Obiekt wybudowany technologią tradycyjną, murowaną posiada 1 kondygnację nadziemną i 1 niepełną kondygnację podziemną. Dach pokryty papą, schody żelbetowe, ściany murowane, stropy żelbetowe, fundamenty żelbetowe. Stan lokalu określa się jako dobry. Wyposażony jest w niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza: wodociągową i kanalizacyjną (sieć miejska), centralnego ogrzewania (gazowe), gazową, elektryczną.

Obiekt posadowiony jest na działce o numerze ewidencyjnym 44/16, obręb 0005 Lubań, o powierzchni 1 068 mkw. o nieregularnym kształcie, teren działki płaski.

Budynek znajduje się w drugiej linii zabudowy za budynkiem PZU SA. Wejście główne do obiektu jest wyeksponowane i widoczne od ul. Tadeusza Kościuszki.
Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 950 m od Rynku – centralnej części miasta oraz około 1,2 km od Urzędu Miasta, 600 m od Starostwa Powiatowego i 600 m od Dworca PKP. Nieruchomość położona jest na obrzeżach ścisłego centrum, w obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej, przy drodze wojewódzkiej nr 393 w odległości 700 m od skrzyżowania z drogą krajową DK30 (Zgorzelec – Jelenia Góra).

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez Radę Miejską w Lubaniu Uchwałą XXXVIII/284/2005 z dnia 27 września 2005 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 243, poz. 3801 z 6 grudnia 2005 r.
Zgodnie z ww. dokumentem przedmiotowa działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1UP 5 – tereny usług publicznych.

W związku z faktem, że sąsiednia nieruchomość stanowi własność PZU SA, Nabywca przedmiotowej nieruchomości zostanie zobowiązany przy sprzedaży do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 44/14, obręb 0005 – Lubań.

Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu zgodnie z wykonaną inwentaryzacją:

  • piwnica: 85,04 mkw.
  • parter: 215,55 mkw.

Łącznie: 300,59 mkw.

Informacja o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2*rok)] zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie po sporządzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.


Wyświetl większą mapę

Drukuj Kliknij aby wydrukować.