Grudziądz,
ul. Gen. Sikorskiego 9


Typ nieruchomości: budynek biurowy
Tryb sprzedaży: przetarg pisemny
Cena oczekiwana: 540 900 zł netto

Transakcja zwolniona z podatku VAT

 

Dane kontaktowe:

Marcin Balicki 

k: 0 727 020 541

t: 22 582 26 07

f: 22 582 36 61

mbalicki@pzu.pl


Materiały do pobrania
:
Materiały informacyjne pdf

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 18, obręb nr 0038, o powierzchni 601 mkw., wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku, stanowiącego odrębny przedmiot własności, położone w Grudziądzu przy ul. Gen. Sikorskiego 9.

Działka posiada kształt nieregularny, teren płaski.

W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowy budynek ujawniony jest jako dwa odrębne budynki biurowe o powierzchni zabudowy 224 mkw. oraz 88 mkw.

Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta i Powiatu – Wydział Gospodarki Komunalnej Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji z dnia 29 czerwca 1974 roku na rzecz:
• Urzędu Miasta i Powiatu w Grudziądzu zostało ustanowione prawo przejścia i przejazdu na niezabudowanej części nieruchomości położonej w Grudziądzu, ul. Gen Sikorskiego 9, stanowiącej własność Państwa, użytkownik PZU SA.
• Państwowego Zakładu Ubezpieczeń zostało ustanowione prawo przejścia i przejazdu do garaży na niezabudowanej części nieruchomości położonej w Grudziądzu ul. Wybickiego 38/40 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
• Państwowego Zakładu Ubezpieczeń zostały przydzielone w bezpłatne użytkowanie dwa boksy garażowe położone na nieruchomości przy ul. Wybickiego 38/40 z obowiązkiem utrzymania ich w należytym stanie technicznym przez PZU.

Działka zabudowana jest 3-kondygnacyjnym budynkiem administracyjno – biurowym, o powierzchni zabudowy 312 mkw. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 912,10 mkw., powierzchnia użytkowa 722,55 mkw.  (określona na podstawie inwentaryzacji wykonanej na zlecenie sprzedającego z 2012 roku).

Opis techniczny budynku:
• Konstrukcja dachowa – drewniana o niesymetrycznej budowie połaci, dach wielospadowy.
• Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna
• Konstrukcja budynku – murowany z cegły pełnej ceramicznej.


Obiekty wyposażone  są w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o. (gazową).

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście Wewnętrzne”. Zgodnie z MPZP obszar przedmiotowej nieruchomości znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1MUs (teren zabudowy śródmiejskiej).

Nieruchomość zlokalizowana jest niedaleko centrum miasta, w odległości ok. 700 metrów od Rynku. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz zabudowa użyteczności publicznej (zakład karny oraz Urząd Gminy).
Ze względu na położenie w centralnej części miasta, nieruchomość jest dobrze skomunikowana ze ścisłym centrum jak i z pozostałymi częściami miasta, zarówno prywatnym jak i publicznymi środkami transportu. Przystanki autobusowy jak i tramwajowy znajdują się w odległości ok. 200 metrów (przy ul. Wybickiego).

Nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków.

Informacja o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(mkw*rok)] zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie po sporządzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu. 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.