Przasnysz,
ul. Piłsudskiego 39


Typ nieruchomości: budynek mieszkalny
Tryb sprzedaży: przetarg pisemny

Cena oczekiwana: 308 000 zł netto
Transakcja zwolniona z podatku VAT
Wadium: 15 400 zł


Dane kontaktowe:
Marcin Balicki
k: 0 727 020 541
t: 22 582 26 07
f: 22 582 36 61
mbalicki@pzu.pl

Materiały do pobrania:
Materiały informacyjne.pdf 

 

 

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1870, obręb nr 2, o powierzchni 173 mkw., położonej przy ul. Piłsudskiego 39 w Przasnyszu. Budynek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako mieszkalny, użytkowany był przez ostatnie lata jako biurowy. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Piłsudskiego, dodatkowe wejście do budynku od strony południowej od ul. Kurpiowskiej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części Przasnysza w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami znajdującymi się w parterach budynków. W odległości ok. 200 m od nieruchomości znajduje się Urząd Miejski w Przasnyszu. W promieniu do 500 m znajdują się placówki oświaty, oddziały banków, poczta oraz liczne drobne punkty handlowo – usługowe.  Budynek jest obiektem w zabudowie szeregowej (segment środkowy), o dwóch kondygnacjach naziemnych, całkowicie podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 119,20 mkw. Stan techniczno-użytkowy budynku dobry umożliwiające dalszą eksploatację. Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, od strony północnej przylega do ul. Piłsudskiego, od strony południowej do ul. Kurpiowskiej, z pozostałych stron przylega do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi w zabudowie szeregowej. Wjazd na posesję możliwy jest od ul. Piłsudskiego lub od strony ul. KurpiowskiejNieruchomość jest skanalizowana oraz wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym sieć: wodno – kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną. /00005582/2.

Dla przedmiotowej Nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/230/2005 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2005r., działka nr ew. 1870 przeznaczona jest pod: 5MI – preferowana podstawowa forma użytkowania: budownictwo mieszkaniowe o zróżnicowanej intensywności. 

Zgodnie z decyzją z dnia 03.02.1997 r. Urzędu Rejonowego w Przasnyszu PZU Życie SA uzyskało pozwolenie na użytkowanie budynku biurowego położonego w Przasnyszu przy ul. Piłsudskiego 39. Zmiana ta nie została ujawniona w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków..

 

Zestawienie powierzchni całkowitej w budynku:

- piwnica: 48,10 mkw.

- parter:   60,10 mkw.

- I piętro: 59,10 mkw.

Łącznie: 167,30 mkw.

 


Wyświetl większą mapę

Drukuj Kliknij aby wydrukować.